Goede Vrijdag Passion Hoogeveen

Johannes Passion
zal in 2019 worden uitgevoerd op
vrijdag 19 april

Bestel uw kaarten

Het was een fantastische uitvoering van de Johannes PassionOrganisatie 

passion-hoogeveen-organisatie-2018

Indrukwekkende uitvoering Johannes Passion

In een goed bezette Hoofdstraatkerk heeft het Sallands Bachkoor op Goede Vrijdag 19 april 2019 een prachtige uitvoering gegeven van de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach. Het is inmiddels een goede traditie om jaarlijks op Goede Vrijdag een van de Passionen van Bach uit te voeren zoals dat in zijn tijd ook gebruikelijk was.
Bach schreef deze Passion in drie maanden tijd en werd voor het eerst in Leipzig uitgevoerd op 7 april 1724,vijf jaar eerder dan de Matthäus Passion. In zijn composities maakte Bach gebruik van muzikale symboliek. In het openingskoor horen we eerst drie tonen n.l. es, d en g: dit staat voor Soli (es), Deo (d), Gloria (g). 

De uitvoering van de Johannes Passion stond onder algehele leiding van Leendert Runia, dirigent van het Sallands Bachkoor. Na binnenkomst van koor, musici en solisten, sprak  Henk van der Molen, de initiator en organisator van dit concert, een welkomstwoord waarna de uitvoerenden met een klinkend applaus werden begroet met dank voor hun inzet en voorbereiding. 

Na een muzikale inleiding door het Nationaal Symfonisch Kamerorkest, zette het koor de hartstochtelijke aanroep “Herr, unser Herrscher“ in. Krachtig, trefzeker en expressief ! 
De koorklank was goed in balans. Naast de klankzuiverheid en gelijktijdige inzetten viel ook de verstaanbaarheid van de teksten op. Ook de koorklank in de koralen, spreekkoren en andere onderdelen van dit werk was zuiver en direct. Zeker een prestatie bij de snelle passages dankzij de exacte aanwijzingen van dirigent Leendert Runia. 
Ook de solisten maakten indruk. De evangelist partij werd met passie gezongen door tenor Geoffrey Degives. De twee sopraan aria's vertolkte Margreet Rietveld met bijzonder heldere stem. Haar standplaats 'achter' het orkest kwam de verstaanbaarheid helaas niet ten goede. De Jezuspartij zong de bas Elias Benito Arranz. Zijn donkere maar heldere stem en uitspraak miste enige passie. Stefan Kennedy zong de tenor aria's. Het koor en de solisten werden door het Nationaal Symfonisch Kamerorkest uitstekend begeleid.
In het tweede deel bij de alt aria “Es ist vollbracht” luisterde het publiek ademloos naar de lichtvoetige vertolking door de jonge alt David van de Laar en begeleid door de viola da gamba. Bijna direct gevolgd door een bas aria met een gezongen koraal in een prachtige klankverhouding van koor en bas-bariton Oliver Pürckhauer.

Na het prachtige en door het koor ingetogen gezongen “Ruht wohl” eindigt de Johannes Passion met het koraal “Ach Herr, lass dein lieb Engelein" in een stralende jubel als slotregel. 
De organisatie kan terugkijken op een zeer geslaagd concert, dat op de toehoorders veel indruk heeft gemaakt.


Peter van de Beld
Wim Oostenbrink

 

Johannes Passion 2019

Solisten

Dirigent

Leendert Runia – dirigent

Leendert Runia

Leendert Runia studeerde fluit bij Peter van Munster aan het Stedelijk Conservatorium te Groningen. In 1980 behaalde hij het einddiploma solospel. Tegelijkertijd studeerde hij orkestdirectie bij Alfred Salten. Deze studie zette hij voort aan de Musikhochschule te Freiburg bij Francis Travis. Tijdens deze studie leidde hij enige jaren een kamermuziekensemble dat muziek uit de 20e eeuw speelde. Vele jaren was hij dirigent van het Triebensee Blazersensemble.

Naast het Sallands Bachkoor is Leendert Runia dirigent van het, in 1984 door hem opgerichte, Noordelijk Vocaal Ensemble. Tevens staat hij als dirigent voor het Noord Nederlands Concertkoor. Sinds 1985 is Leendert Runia docent kamermuziek en algemene vakken aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen. Hij was lange tijd verbonden als fluitdocent aan het ICO te Assen

Orkest

Het Nationaal Symfonisch Kamerorkest

Koren

Sallands Bachkoor
 

Toegangskaarten

Prijs:            € 32,50
t/m 18 jaar: € 15,00
(incl. pauze drankje en tekstboekje)

De kaarten zijn op de volgende wijze te bestellen

Telefonisch op 06 - 5311 9395 (Henk F. van der Molen)
Bij de koorleden
Via internet 
Bij de Fakkel (van Echtenstraat 5)

Bestellen via de website KLIK HIER

Let op, maak vooraf  het aantal kaarten à 32,50 euro (kinderen t/m 18 jaar à 15 euro) over op ons rekening nummer NL59INGB0007803093 Ten name van Bach Muziek. Na betaling krijgt u bericht dat de kaarten op de dag van de uitvoering klaar liggen bij de ingang van de kerk.

Sponsoren

Het is in deze tijd helaas niet meer mogelijk om een concert met beroeps musici uit te voeren zonder financiële steun van personen en/of bedrijven. Zonder deze steun zal de toegangsprijs voor velen te hoog zijn.

We prijzen ons dan ook gelukkig dat we steeds weer bedrijven vinden die bereid zijn om een “kerkbank” voor 10 personen te “kopen”. Deze bedrijven krijgen hiervoor een gereserveerde bank, hun gasten worden ontvangen in Restaurant Het Koetshuis voor een lunch en na afloop van het concert een nazit.

howex hema geld-xpert elders